webadmin

November 24, 2017

Xây dựng kỷ yếu Hồ tiêu Việt Nam năm 2011

Để phục vụ chương trình XTTM và hội nghị thường niên của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) tổ chức vào tháng 10/2011. Hiệp hội sẽ phát hành cuốn Kỷ yếu Hồ tiêu Việt Nam năm 2011.
November 24, 2017

Quảng cáo Kỷ yếu Hồ tiêu Việt Nam năm 2012: Hồ tiêu Việt Nam – 10 năm xây dựng và phát triển

Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (2001 – 2012), Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam sẽ phát hành cuốn kỷ yếu “Hồ tiêu Việt Nam – 10 năm xây dựng và phát triển”. Đây là cuốn kỷ yếu […]
November 24, 2017

Chương trình huấn luyện kỹ năng xuất khẩu vào thị trường châu Âu

Theo thư điện tử của Giám đốc điều hành Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) về việc thông báo và mời các DN thành viên xuất khẩu hạt tiêu và gia vị tham gia chương trình huấn luyện kỹ năng xuất khẩu vào thị […]
November 24, 2017

Thông báo Hội nghị thường niên và triển lãm của Hiệp hội thương mại Gia vị Mỹ (ASTA) năm 2014

Thông báo Hội nghị thường niên và triển lãm của Hiệp hội thương mại Gia vị Mỹ (ASTA) năm 2014
November 24, 2017

Hội nghị Hồ tiêu Quốc tế tại Thượng Hải – Trung Quốc

Hội nghị Hồ tiêu Quốc tế Conclave diễn ra từ 24-26/6 tại Thượng Hải, Trung Quốc do Hiệp hội Hồ tiêu Quốc (IPC) phối hợp cùng với Hiệp hội Thương mại và Gia vị Trung Quốc – Chinaeasa tổ chức. Kết hợp với Hội nghị […]
November 24, 2017

Thư mời Tham dự Đại hội Nhiệm kỳ VI và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng II

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội, Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn Nghị định 45/2010/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động và […]
November 24, 2017

Nhu cầu tiêu thụ và hoạt động xuất, nhập khẩu Hồ tiêu thế giới

Hồ tiêu là gia vị thông dụng nhất trên thế giới hiện nay, là loại gia vị cao cấp, chiếm vai trò chủ đạo (khoảng 34%) trong tổng giá trị sản lượng gia vị được buôn bán trên thế giới. Hiện nay, nhu cầu tiêu […]
November 24, 2017

Giá xuất khẩu trung bình tiêu đen và tiêu trắng các tháng trong năm 2013

Nội dung này chỉ dành cho thành viên mới truy cập được. Vui lòng liên hệ Văn phòng Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam để đăng ký. Trân trọng cảm ơn!

November 24, 2017

Giá tiêu trắng xuất khẩu trung bình từ năm 2006-2015

Nội dung này chỉ dành cho thành viên mới truy cập được. Vui lòng liên hệ Văn phòng Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam để đăng ký. Trân trọng cảm ơn!

November 24, 2017

Giá tiêu đen xuất khẩu trung bình từ năm 2006-2015

Nội dung này chỉ dành cho thành viên mới truy cập được. Vui lòng liên hệ Văn phòng Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam để đăng ký. Trân trọng cảm ơn!