webadmin

November 23, 2017

Đại hội Nhiệm kỳ VI (2017/2020) Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

Ngày 18/8/2017 vừa qua, được sự cho phép của Bộ Nội vụ. Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam đã tiến hành tổ chức Đại hội nhằm tổng kết tình hình phát triển của ngành Hồ tiêu VN trong 3 năm qua, xây dựng Phương hướng cho 3 năm tới và bầu Ban Chấp hành Nhiệm […]
November 23, 2017

Tiêu chuẩn Việt Nam

Tiêu chuẩn này quy định kỹ thuật đối với hạt tiêu đen (Piper nigrum L.) dạng nguyên hạt hoặc dạng bột ở các giai đoạn sau: a.hạt tiêu chưa qua quá trình làm sạch hoặc đã được làm sạch một phần, chưa chế biến hoặc phân loại được gọi là “Hạt tiêu chưa chế biến […]
November 23, 2017

Tiểu chuẩn châu Âu (ESA)

TIêu chuẩn xuất khẩu của châu Âu (ESA) TIêu chuẩn xuất khẩu của châu Âu (ESA) www.esa-spices.org/index-esa.html/publications-esa
November 23, 2017

Tiêu chuẩn IPC

–  IPC BP-2 and IPC WP-2 are grades of pepper. Which has been partially processed (i.e. has gone through some basic cleaning  processes like sieving and winnowing). – IPC BP-1 and IPC WP-1 are grades for pepper, which has been further processed (i.e. has gone through further cleaning processes including sieving, cycloning, destoning, washing and mechanical drying). […]
November 23, 2017

Tiêu chuẩn ASTA – Mĩ

www.astaspice.org/food-safety/clean-safe-spices-guidance-document/clean-safe-spices-guidance-document-by-chapter/ Tiêu chuẩn ASTA – Mĩ
November 23, 2017

Tiêu chuẩn Brazil

Tiêu chuẩn xuất khẩu của Brazil BRAZILIAN QUALITY SPECIFICATION FOR PEPPER     Classification and Type   Moisture % wt, max Ether extract % wt, min Extraneous matter  % wt, max Light berries % wt, max Mouldy berries % wt, max Grey berries % wt, max   Black Pepper             […]
November 23, 2017

Tiêu chuẩn Indonesia

Tiêu chuẩn xuất khẩu của Indonesia BLACK PEPPER GRADE I AND GRADE II SNI – 0005 – 1995 Characteristics   Grade I   Grade II   Cleanliness Shall be free from living or dead insects and free from insect fragments Shall be free from living or dead insects and free from insect fragments   Extraneous matter, % (w/w) max […]
November 23, 2017

Tiêu chuẩn Sri Lanka

Tiêu chuẩn xuất khẩu của Sri Lanka QUALITY STANDARDS OF EXPORT BLACK PEPPER AND WHITE PEPPER ADOPTED IN SRI LANKA   Criteria Black Pepper White Pepper Special FAQ Special FAQ   Whole insect (dead or live) Each sample: <2 & Total bulk: <5 Each sample: <2 & Total bulk: <5   Mammalian of other excreta Complete absence of […]
November 23, 2017

Tiêu chuẩn Ấn Độ

+ These comprise dust, chaff, pickings and other foreign matter. Pinheads will be regarded as extraneous matter.      + Light berry contents to be tested by flotation method in alcohol or methylated spirit of specific gravity 0.80 to 0.82 at room temperature of 25oC.   + During monsoon months i.e. from 15th May to 30th September, […]
November 23, 2017

Canh tác hữu cơ cho tiêu, sự lựa chọn là tất yếu

Canh tác hữu cơ, sự lựa chọn là tất yếu trước khi quá muộn. Xin bà con nông dân sớm nhận thức và chuyển biến. …Không ai có thể phủ nhận tiến bộ khoa học của các sản phẩm sử dụng trong nông nghiệp, trong đó có các loại phân hóa học và các loại […]