Tham dự Hội thảo Chia sẻ Kinh nghiệm Nhóm PPP TF ngày 26/11/2020

Cục Bảo vệ thực vật tổ chức Hội nghị Tổng kết dự án “Mô hình liên kết sản xuất hồ tiêu an toàn giữa nông dân và doanh nghiệp” và Thúc đẩy đầu tư nông nghiệp có trách nhiệm (Chương trình Hội nghị kèm theo).

Khảo sát Hồ tiêu tại Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu (đợt 1)

cam hoat chat chlorpyrifos, eu giang "don dau" vao nganh ho tieu hinh anh 2

Nhằm đánh giá năng suất, diện tích, sản lượng Hồ tiêu tại Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu cũng như tình hình sâu bệnh hại tại 2 tỉnh để đánh giá kết quả sản xuất vụ tiêu năm 2021, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam sẽ tổ chức Đoàn doanh nghiệp đi khảo sát […]