Thông tin liên hệ

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

Địa chỉ: 135A Pasteur, Lầu 4, Quận 3, TP.HCM
Tel: +84.8.38.237.288 - 38.223.901
Fax: +84.8.38.223.901
Email: vpa@peppervietnam.com
Website:  www.peppervietnam.com

Form liên hệ

Chú ý: Những ô có dấu (*) là những ô bắt buộc nhập thông tin.