7 tháng XK hơn 22,3 tỉ USD giá trị nông, lâm, thủy sản

6 thang dau nam 2020 viet nam tiep tuc xuat sieu 4 ty usd
Số liệu của Cục chế biến và phát triển thị trường nông sản (Bộ NN&PTNT) cho biết kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản tháng 7 ước đạt 3,4 tỉ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2020 đạt 22,31 tỉ USD, giảm 2,8% so với cùng kì năm 2019.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính, chăn nuôi, thuỷ sản đều giảm; riêng giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản vẫn tăng trưởng dương ở mức 6,7%.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 10,37 tỉ USD, giảm 4%; giá trị xuất khẩu chăn nuôi ước đạt 213 triệu USD, giảm gần 25%; giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 4,38 tỉ USD, giảm 6,4%; riêng giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 6,5 tỉ USD, tăng 6,7%.

Về cơ cấu thị trường, tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 7 tháng đầu năm 2020 của Việt Nam sang các thị trường thuộc khu vực châu Á (chiếm thị phần 54,4%) ước đạt 12,02 tỉ USD, giảm 8% so với cùng kì năm 2019.

Tương tự, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam sang các khu vực châu Âu và châu Đại Dương trong 7 tháng đầu năm 2020 ước đạt lần lượt là 2,93 tỉ USD, giảm 5,4% so với cùng kì năm 2019 và 330 triệu USD, giảm 8,6%.

Ngược lại, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam sang châu Mỹ và châu Phi ước đạt lần lượt 5,59 tỉ USD, và 484 triệu USD, tăng 5,2% và hơn 2% so với cùng kì năm 2019.

Giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 7 ước đạt 2,68 tỉ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 7 tháng đầu năm 2020 đạt 17,16 tỉ USD, giảm 4,6% so với cùng kì năm 2019. Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính ước đạt 13,92 tỉ USD, giảm hơn 6% so với cùng kì năm 2019.

Tổng giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản 7 tháng đầu năm 2020 của Việt Nam từ các thị trường thuộc khu vực châu Á (chiếm thị phần 32,7%) ước đạt khoảng 5,61 tỉ USD, giảm hơn 14% so với cùng kì năm 2019.

Tương tự, nhập khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam trong 7 tháng qua từ khu vực châu Mỹ ước giảm 2%, đạt 4,98 tỉ USD, khu vực châu Phi ước giảm 32,9%, đạt 575 triệu USD và khu vực châu Đại Dương ước giảm 4,8%, đạt 566 triệu USD.

Trong khi đó, ước tính nhập khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam sang khu vực châu Âu trong 7 tháng đầu năm 2020 lại tăng 4,5% so với cùng kì năm 2019, đạt 990 triệu USD.

Theo VietnamBiz