Tin Mới
1 2 3 4 5
Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2014

Ngày đăng: 18/04/2014


Lũy tiến từ tháng 1 đến hết tháng 3 năm 2014, Việt Nam đã xuất khẩu được ...
Số liệu xuất khẩu Hồ tiêu trong tháng 3 năm 2014

Ngày đăng: 17/04/2014


Trong tháng 3, Việt Nam xuất khẩu được ...
Tiêu GlobalGAP

Ngày đăng: 17/04/2014


Hướng đến SX sạch, nâng cao giá trị sản phẩm, bảo vệ môi trường và ATVSTP, đó là lợi ích từ mô hình trồng tiêu theo tiêu chuẩn GlobalGAP.

Hiệp định thương mại tự do và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam - Kỳ vọng và bài học kin

Ngày đăng: 17/04/2014


Hiện tại, Việt Nam đang tham gia đàm phán nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) quan trọng với các đối tác thương mại chủ chốt như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... Những hiệp định này khi ký kết và thực thi sẽ mở ra những cơ hội vô cùng lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam trong đầu tư và sản xuất kinh doanh.
Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu quá trình phân phối và nhu cầu thị trường EU

Ngày đăng: 17/04/2014


Thực hiện Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam thúc đẩy xuất khẩu vào hệ thống phân phối nước ngoài mà cụ thể là thị trường EU, Vụ thị trường Châu Âu và Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương phối hợp cùng Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của Châu Âu ( EU – MUTRAP) tổ chức Hội thảo:
Sự kiện nổi bật
Hội nghị đã thông qua Báo cáo dự thảo về tình hình sản xuất và xuất khẩu Hồ tiêu năm 2013, dự báo năm 2014; Hoạt động của Hiệp hội Quý IV/2013 và công tác trọng tâm 2014 do bà Trương Thị Thống – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VPA trình bày (xem nội dung báo cáo kèm theo).
Hoạt động xúc tiến thương mại
Hiện tại, Việt Nam đang tham gia đàm phán nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) quan trọng với các đối tác thương mại chủ chốt như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... Những hiệp định này khi ký kết và thực thi sẽ mở ra những cơ hội vô cùng lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam trong đầu tư và sản xuất kinh doanh.